Quantcast
Channel: ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
Viewing all articles
Browse latest Browse all 8042

ATMOSPHERE បង្កើតកម្មវិធី កុំព្យូទ័រទំនើប សម្រាប់គ្រប់គ្រង លើមុខរបរកម្ចីប្រាក់ ឬឥណទាន ឬចងការប្រាក់ គ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីលក់ជូនលោកអ្នក

$
0
0

ATMOSPHERE TECHNOLOGY Co.,Ltd. បានបង្កើតកម្មវិធី កុំព្យូទ័រថ្មីដែលមាន លក្ខណ:ទំនើប មានគុណភាព និងមានសម្ថភាពខ្ពស់ សម្រាប់គ្រប់គ្រង លើមុខរបរកម្ចីប្រាក់ ឬឥណទានគ្រប់ ប្រភេទឈ្មោះថា (Loan Management System ) ដោយលក់ជូនលោកអ្នក ក្នុងតម្លៃទាបសមរម្យ បំផុត តាមទំហំ និងកម្រិតនៃតម្រូវ ការប្រើប្រាស់របស់ ស្ថាប័នលោកអ្នក ។

កម្មវិធីនេះអាចជួយដល់អង្គការ សមាគម ក្រុមហ៊ុន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬអាជីវកម្ម    ឯកជនដែលធ្វើសម្មភាព ឥណទាន កម្ចី ឬចងការប្រាក់ គ្រប់ប្រភេទ ទាំងមាន ឬគ្មានទ្រព្យបញ្ជាំ ទោះបីជាមានសាខាតិច ឬច្រើនកន្លែងក៏ ដោយ រីឯតម្លៃក៏ប្រែប្រួល ទៅតាមនោះដែរ ។ ATMOSPHERE ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ រួមគ្នារវាងខ្មែរ និង បរទេស មានវិស្វករបច្ចេកទេសខ្មែរ និង បរទេសជាច្រើនបាន បង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជាលក្ខណ:អន្តរជាតិជាច្រើន សម្រាប់ លក់ នៅទីផ្សារអាស៊ី អឺរុប និងអាមេរិក។

សូមទាក់ទងអាសយដ្ឋានអគារលេខ២ ផ្លូវលេខ២៨៤ កែងផ្លូវលេខ១៦៣ សង្កាត់អូឡាំពិច ខណ្ឌចំការមន រាជធានី ភ្នំពេញ ជាប់កែងខាងត្បូង វត្តមហាមន្ត្រី លេខទូរស័ព្ទ (855) 023 97 70 70,017 888 987 អ៊ីម៉ែល info@atmos-techno.com

អត្ថប្រយោជន៍របស់ កម្មវិធីគ្រប់គ្រង ធនធានមនុស្ស(Loan Management System ) រួមមាន៖
១-Setup (ការកំណត់ទូទៅ) ៖ ការកំណត់រូបិយប័ណ្ណ និងអត្រាប្ដូរប្រាក់ កំណត់ចំនួនទីកន្លែង កំណត់ថ្ងៃឈប់ សំរាក  ព័ត៌មានរបស់បុគ្គលិក គោលបំណងនៃកម្ចី ទីតាំង តំបន់ផ្ដល់កម្ចី មុខតំណែង ចំនួនអ្នកប្រើ ប្រាស់ វិធីសាស្រ្តនៃការបង់ប្រាក់(បង់ប្រាក់ដើមថេរ និងការប្រាក់ថយចុះ បង់ប្រាក់ដើមថេរ និង ការប្រាក់ថេរ) លក្ខខ័ណ្ឌ នៃការបង់ប្រាក់ ការពិន័យ(ការបង់ប្រាក់យឺត ការបង់ប្រាក់ផ្ដាច់)។
២- Customer(អំពីអតិថិជន)៖ ការកត់ត្រាព័ត៌មានអតិថិជន ការបង្កើតក្រុម(ការបញ្ចូលសមាជិកក្រុម ព័ត៌មាននៃ អ្នកធានា ឯកសារយោង….)
៣- Loan Disbursement(អំពីការផ្ដល់កម្ចី)៖  កម្ចីជាឯកត្តបុគ្គល កម្ចីជាក្រុម ការពន្យាពេលនៃការបង់ ប្រាក់ លើកដំបូង គណនាប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ និងពេលវេលាបង់ប្រាក់……។
៤-Repayment term (អំពីលក្ខខ័ណ្ឌនៃការបង់ប្រាក់)៖ ការបង់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំ២ថ្ងៃម្ដង ឬបង់១សប្ដាហ៍  ឬ២សប្ដាហ៍  ឬ៣សប្ដាហ៍ម្ដង ឬ១ខែម្ដង ឬ ៣ខែម្ដង ឬ ៦ខែម្ដង ឬបង់ប្រចាំ១ឆ្នាំ។
៥-Payment (អំពីការបង់ប្រាក់)៖ ការបង់ប្រាក់តាមតារាងពេលវេលាបង់ប្រាក់ ការបង់ប្រាក់ផ្ដាច់…។  
៦-Inventory (Office Supply) អំពីសន្និធិ ៖ បញ្ជីរាយមុខទំនិញ ការបង្កើតក្រុមទំនិញ រង្វាស់រង្វាល់ទំនិញ ការកែ ប្រែបរិមាណ វិធីសាស្រ្តគណនាថ្លៃដើមមធ្យម ។
៧-Inventory report(របាយការណ៍សន្និធិ)៖ របាយការណ៍ទំនិញក្នុងស្ដុក របាយការណ៍កែប្រែទំនិញក្នុងស្តុក ។
៨-Accounting report (របាយការណ៍គណនេយ្យ)៖កិច្ចបញ្ជីការគណនេយ្យ(ទិន្នានុប្បវត្តិ) សៀវភៅធំទូទៅ តារាង តុល្យភាព ……។
៩-Financial report (របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ)៖ របាយការណ៍ចំណូល និងចំណាយរបាយការណ៍ សមតុល្យ……។
១០-Get Reference Document  អំពីការដកឯកសារយោង ។
១១-Report(អំពីរបាយការណ៍)៖របាយការណ៍ផ្ដល់កម្ចី(របាយការណ៍ផ្ដល់កម្ចីតាមថ្ងៃ  ផ្ដល់កម្ចីតាម មន្ត្រីឥណទាន  ផ្ដល់កម្ចីតាមអតិថិជន ឬក្រុម  តារាងពេលវេលាបង់ប្រាក់  អតិថិជនត្រូវបង់ប្រាក់ តាមថ្ងៃ ឬខែ អតិថិជនបង់ប្រាក់តាមមន្ត្រីឥណទាន  ប្រវត្តិសងប្រាក់របស់អតិថិជន អតិថិជន មិនទាន់បង់ប្រាក់ អតិថិជនមិនទាន់បង់ប្រាក់តាមមន្រ្តីឥណទាន អតិថិជនបង់ប្រាក់យឺត អតិថិជន បង់ប្រាក់យឺតតាមមន្ត្រីឥណទាន) របាយការណ៍ចំណូលការប្រាក់ របាយការណ៍ដកឯកសារយោង ។
១២-ការបង្ហាញទំរង់ និងរបាយការណ៍ ៖ រួមមានជាទម្រង់ Ms Word ទម្រង់Ms Excel ទម្រង់PDF…។
១៣-Security(អំពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព)៖កំណត់ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ កំណត់តួនាទីអ្នកប្រើប្រាស់ កំណត់សិទ្ធ អ្នកប្រើប្រាស់……។
១៤-Languages(អំពីភាសា)៖ មានជាភាសាអង់គ្លេស ភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេសលាយខ្មែរ និងភាសា នានាតាម ការ ចង់បានរបស់លោកអ្នក ។
១៥-និងពត៌មាន ឬលក្ខខណ្ឌបន្ថែមនានាមួយចំនួនទៀតតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ។
ក្រៅពីនេះ ATMOSPHERE មានកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលបាន ផលិតជោគជ័យរួចរាល់កន្លងមក ទទួលបានការគាំទ្រ ពេញនិយម និងជឿជាក់ពីក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ អង្គការ សមាគមនានា ក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសរួមមាន៖ ការរចនាគេហទំព័រ (Web Design) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការទំនាក់ទំនងអតិថិជន (Customer Relation Management System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងបណ្តាញទីផ្សារ (Network Marketing System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងកន្លែងជួសជុល រថយន្ត (Car Garage Systemម្មវិធីគ្រប់គ្រងវិក្កយបត្រ (Billing Management System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការលក់ និងស្តុក ទំនិញ(Point of Sales System( កម្មវិធីគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Financial and Accounting System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន ក្លឹបរាត្រី ខារ៉ាអូខេ (Restaurant, Club, Karaoke Management Systems)កម្មវិធី គ្រប់គ្រង ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ(Phone Shop Management System) និងកម្មវិធីដទៃទៀតតាមតម្រូវការ របស់ លោកអ្នក។

គ្រប់កម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់ATMOSPHERE សុទ្ធតែផលិតដោយវិស្វករបច្ចេកទេសខ្មែរ និង បរទេសរបស់ ក្រុមហ៊ុន ផ្ទាល់ ក្រុមហ៊ុនមានក្រុមប្រឹក្សា បច្ចេកទេសច្រើននាក់ និងសាកល វិទ្យាល័យល្បីនៅប្រទេសអង់គ្លេស ចំនួន៣ ជាអ្នក ប្រឹក្សាបច្ចេកទេស ក្រុមហ៊ុនធានាថាគ្រប់កម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់ATMOSPHEREពិតជាមានគុណភាពល្អ ជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីចុងក្រោយ មានសេវាកម្មដោះ ស្រាយគ្រប់បញ្ហានានាទាំងអស់ទាន់ចិត្ត ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ATMOSPHERE មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងសរសរកម្មវិធីកុំព្យូទ័ នៃគម្រោងធំៗ របស់ក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គការ សមាគម ក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ សហគ្រាសនានា ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការ។

Photo by DAP-NEWS

Photo by DAP-NEWS

Photo by DAP-NEWS

Photo by DAP-NEWS


Viewing all articles
Browse latest Browse all 8042

Latest Images

Trending Articles

Latest Images