Quantcast
Channel: ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
Viewing all articles
Browse latest Browse all 8042

HUAWEI និងរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា បន្តសហ ប្រតិបតិ្តការ បណ្តាញ គមនាគមន៍ ឥតខ្សែ

$
0
0

ប៉េកាំង៖ នាយកប្រតិបតិ្ត ជាន់ខ្ពស់ស្តីទី ក្រុមហ៊ុន HUAWEI លោក Ken Hu កាលពីចុងសប្តាហ៍មុន បានជួប សម្តែងការគួរសម ជាមួយ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ក្នុងកិច្ចប្រជុំ សេដ្ឋកិច្ច APEC នៃមេដឹកនាំ បណ្តាល ប្រទេស នៅតំបន់អាស៊ីនាទីក្រុងប៉េកាំង។ ភាគីទាំងពីរ បានចែករំលែក នូវទស្សនៈវិស័យ ផ្លាស់ប្តូរយោបល់ ស្តីអំ ពីកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការ បន្ថែមទៀតលើផ្នែក បណ្តាញ ទូរគមនាគមន៍ ឥតខ្សែ និង ការអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យព័ត៌មាន វិទ្យា ជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា។

សម្តេចអគ្គមហាសេនាធីបតីតេជោរ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានធ្វើការកត់ សំគាល់ថា កម្ពុជា រំពឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងបន្តវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែម អោយកាន់តែប្រសើរ នូវវិស័យ បចេ្ចកវិទ្យាគម នាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យារបស់ HUAWEI ចុងក្រោយដើម្បីចូលរួម ក្នុងការកសាង នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងហេត្ថ រចនា សមន្ធ័លើវិស័យនេះ ក៏ដូចជាបណ្តុះគ្រាប់ពូជ តាមរយះការបណ្តុះបណ្តាលវិ ស័យធនធានមនុស្ស។

នាយកប្រតិបតិ្តជាន់ខ្ពស់ស្តីទីក្រុមហ៊ុន HUAWEI លោក Ken Hu បានមានប្រសាសន៍ថា HUAWEI មាន កិតិ្តយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ ដែលប្រទេសកម្ពុជា ជ្រើសរើសយកជាដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន សូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង នូវយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ ដំណើរ ជំហានគីង្គក់ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានេះ ទើបរាជរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើស យកនូវបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ ទំនើបបំផុតឥតខ្សែគឺ LTE (4G) ដើម្បីកសាងនូវបណ្តញបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍សំរាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ ដោយចេញពីចំណុចចាប់ ផ្តើមនេះ ក្រុមហ៊ុន HUAWEI និងបន្តការបេ្តជា្ញបនែ្ថមទៀត ដើម្បីក្លាយជាដៃគូរ ដែលប្រកបដោយចំណេះដឹង សំរាប់រាជរដ្ឋាភិបាល និងជួយបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ដើម្បីក្លាយជាដៃគូរ ដែលប្រកបដោយចំណេះ ដឹងសំរាប់រាជ រដ្ឋាភិបាល និងជួយបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ដើម្បីក្លាយជា ធនធានប្រកបដោយសមត្ថភាព និងជំនាញអោយកាន់តែទូលាយ។

ក្រុមហ៊ុន HUAWEI បានដំណើរការអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេល ១៥ឆ្នាំ។ ក្រុមហ៊ុន HUAWEI បានបង្តើត នូវដៃគូរយ៉ាងទូលំទូលាយ ជាមួយនឹង ក្រុមហ៊ុនបំរើសេវាកម្មទូរស័ព្ទ រាជរដ្ឋាភិបាល និងលើ ផ្នែកឧស្សាហកម្ម ផេ្សងៗទៀត។ បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន HUAWEI បានក្លាយជាដៃគួរយុទ្ធសាស្រ្ត ក៏ដូចជាដៃគួរផ្តល់ចំណេះដឹង សម្រាប់ កម្ពុជាលើវិស័យទំនាក់ទំនងគមនាគមន៍ ដែលធ្វើអោយដំណើរការ ទាំងនោះលឿន និងអាចជ្រាបចូល យ៉ាងជ្រៅដល់សាធារណះជន ព្រមទាំងបង្តើតបាននូវបចេ្ចកវិទ្យា គមនាគមន៍ថ្មីៗដល់សង្គមនាពេលអនាគត។

ក្នុងរយះពេលវិនិយោគនៅកម្ពុជា កន្លងមកក្រុមហ៊ុន HUAWEI បានបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុ ស្សប្រកប ដោយជំនាញប្រមាណ ១០០០ នាក់ ទាំងផ្នែករដ្ឋ និងឯកជន ព្រមទាំងផ្តល់ការងារដល់ ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ ២០០ នាក់។ ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុន HUAWEI បានដើរតួនាទីយ៉ាងពេញ លេញក្នុងការសហប្រតិបតិ្តការ ដែលជាទំនួលខុសត្រូវដល់សង្គម និងជួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ។ ជាសរុបកន្លងមកក្រុមហ៊ុន HUAWEI បានចូលរួមរំលែកដោយឧបត្ថម្ភទាំងថវិការ នឹងសំភារះបច្ចេកវិទ្យា ដែលមានតំលៃប្រមាណ ៥ លានដុល្លារ ដើម្បី កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំ ជនបទ ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកបចេ្ចកវិទ្យា និងគមនាគន៍ជាមូលដ្ឋាន ដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ។ បចេ្ចកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយ LTE (4G) ដែលបានជ្រើសប្រើដោយរាជរដ្ឋាភិបាល គឺជាបចេ្ចកវិទ្យាដែលបានដាក់អោយប្រើប្រមាណ ១៥០ សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនធំៗលើពិភពលោក ដែលកើត ចេញពីកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មធំៗប្រមាណ ៣០០ ដោយហេតុនេះហើយទើបធ្វើអោយក្រុមហ៊ុន HUAWEI គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេ ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ចុងក្រោយ 4G ។
ជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុន HUAWEI ក៏បានផ្តល់នូវរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានូវប្រព័ន្ធ កុំព្យូទ័រជាលក្ខណៈ Cloud ដែលអាចប្រើបានប្រមាណជាង ៥០០ នាក់។ ប្រពន័្ធកុំព្យូទ័រនឹងជួយសំរួលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងវិស័យ អភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មានវិទ្យា និងគមនាគមន៍៕


Viewing all articles
Browse latest Browse all 8042

Latest Images

Trending Articles

Latest Images