Quantcast
Channel: ព័ត៌មានថ្មីបំផុត
Viewing all articles
Browse latest Browse all 8042

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ សម្រាប់គ្រប់គ្រង ភោជនីយដ្ឋាន ក្លឹបរាត្រី ការ៉ាអូខេ គ្រប់ប្រភេទ

0
0

ភ្នំពេញៈ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ តាមបច្ចកទេសទំនើប និងជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ មានសមត្ថភាពខ្ពស់ សម្រាប់គ្រប់ គ្រងភោជនីយដ្ឋាន ក្លឹបរាត្រី ការ៉ាអូខេ (Restaurant, Club, Karaoke ManagementSystems) គ្រប់ប្រភេទ ដែលជាកម្មវិធីផលិតដោយATMOSPHEARE TECHNOLOGY Co.,Ltd.។សូមទាក់ទងអាសយដ្ឋានអគារលេខ២ ផ្លូវលេខ២៨៤ កែងផ្លូវលេខ១៦៣ សង្កាត់អូឡាំពិច ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ជាប់កែងខាងត្បូងវត្តមហា មន្ត្រី លេខទូរស័ព្ទ (855) 023 97 70 70,017 888 987 អ៊ីម៉ែល info@atmos-techno.com

កម្មវិធីនេះមានច្រើនជម្រើសតាមទំហំ និងទ្រង់ទ្រាយអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ ទោះបីជា មុខរបរខ្នាតតូចខ្លាំង តូច តូចមធ្យម មធ្យម បង្គួរ ធំ ធំខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ទោះបីជាសកម្មភាពអាជីវកម្មផ្សេងពីគ្នាដោយភោជនីយដ្ឋាន ផ្សេងក្លឹបរាត្រីផ្សេង ការ៉ាអូខេផ្សេងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ឬបញ្ចូលគ្នាតែមួយក៏ដោយមានជាភាសារអង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ ឬ ភាសារនានា។

កម្មវិធីនេះមានវិសាលភាព និងសមត្ថភាពទូលំទូលាយ ច្បាស់លាស់ដូចខាងក្រោម៖

១-ការកំណត់លក្ខខណ្ឌ (Setup):ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន ភាសារ (ខ្មែរ អង់គ្លេស...) អត្រាប្តូរប្រាក់ (រៀល ដុល្លារ...) គ្រប់គ្រងបញ្ជីលក់បំណែងចែកតាមតុបំណែង ចែកតាមបន្ទប់បំណែងចែកតាមជាន់បញ្ជីលក់ ការគ្រប់គ្រងថៃ្ល លក់គ្រប់គ្រងវិក្ក័យបត្រការទូទាត់ប្រាក់ ពីអតិថិជនការបញ្ចុះតម្លៃការគិតលុយ ការបិទការលក់ (សរុបប្រាក់ដែល លក់បាន)...។

២- គណនេយ្យករ (Accountant): ប្លង់គណនី ការកត់ត្រាទិន្នានុប្បវត្តិ និង កំណត់សុវត្ថិភាព ទិន្នន័យ ។

៣-ការត្រួតពិនិត្យស្តុក (Inventory) :ការគ្រប់គ្រង់ផលិតផល (សន្និធិមិនមែនជាសន្និធិការរួមបញ្ចូលវត្ថុធាតុ ដើម) កម្រិតបញ្ជាទិញបន្ថែមការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រង់ថៃ្លដើមជាមធ្យម រង្វាស់រង្វាល់ការកែតំរូវសន្និធិ និងថៃ្លដើម...។

៤-ការគ្រប់គ្រងអតិថិជន(Customer):ពត៌មានអតិថិជនប្រភេទអតិថិជន…។

៥-អ្នកផ្គត់ផ្គង់(Vendor):បង្កើតព័ត៌មានអ្នកផ្គត់ផ្គង់កំណត់ប្រភេទអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការទិញទំនិញ ការបញ្ជូល វិក្កយបត្រវិក្កយបត្រត្រូវទូរទាត់ ការមើលរបាយការណ៌ទិញសរុប...។

៦-របាយការណ៌(Report):

របាយការណ៌សន្និធិ ឬទំនិញ (Inventory Report)៖របាយការណ៌ចំនួនទំនិញក្នុងស្តុករបាយការណ៍ វាយតម្លៃ ទំនិញសង្ខេបរបាយការណ៌វាយតំលៃទំនិញលម្អិត របាយការណ៌កែតម្រូវស្តុក... ។

របាយការណ៌លក់ (Sales Report) ៖ របាយការណ៌លក់ជាសាច់ប្រាក់ ដោយសងេ្ខបនិងលម្អិតលក់តាមមុខ ទំនិញដោយសងេ្ខបនិងលម្អិត លក់តាមវិក័្កយបត្រចំណូលប្រចាំថៃ្ងរបាយការណ៍ តាមមុខទំនិញ ដែលលក់ដាច់ ច្រើនជាងគេរបាយការណ៌បិទបញ្ជីប្រចាំថៃ្ង...។

របាយការណ៌អ្នកផ្គត់ផ្គង់(Vendor) ៖ របាយកាណ៍ជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់សង្ខេបនិងលម្អិត ទិញតាមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ សង្ខេបនិងលម្អិត របាយការណ៍ទិញទំនិញសង្ខេបនិងលម្អិត...។

របាយការណ៍គណនេយ្យករ(Accountant)៖ ទិន្នានុប្បវត្តិ(Journal)សៀវភៅធំទូទៅ (General Ledger) តារាងតុល្យភាព (Trial Balance)របាយការណ៌លទ្ធផល (Income Statement)  តារាងតុល្យការ (Balance Sheet) … ។

របាយការផ្សេងៗទៀត តាមតម្រូវការជាក់លាករបស់អតិថិជន ។

៨-ប្រព័ន្ធសុវតិ្តភាព(Security): ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ការកំណត់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ការ បង្កើតកុ្រមអ្នកប្រើប្រាស់...។

ATMOSPHEARE ធានាថារាល់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ទាំងអស់ដែលយើងខ្ញុំផលិតឡើង គឺជា កម្មវិធីដែលមានគុណភាព តាមបទដ្ឋានច្បាប់កម្ពុជា ស្តង់ដារកម្ពុជា និងអន្តរជាតិ មានសមត្ថភាព ជំនួសអោយកម្មវិធីរបស់អន្តរជាតិ និង មានភាពបត់បែនតាមតាមស្ថានភាពអាជីវកម្ម និងតាមតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង មានផលិតជាភាសារ អង់គ្លេស ភាសារខ្មែរ ឬភាសារនានានិងធានាបង្រៀនលោកអ្នកអោយចេះប្រើប្រាស់ កម្មវិធីនេះបានយ៉ាងងាយ ស្រួលទោះបីជាលោកអ្នកមានចំណេះដឹង កុំព្យូទ័រតិចតួចក៏ដោយ ឬមិនទាន់ចេះក៏ដោយ។

ក្រៅពីនេះ ATMOSPHERE មានកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមួយចំនួនទទួលសិទ្ធផ្តាច់មុខពី អាមេរិច សិង្ហបុរី អង់គ្លេស និង មួយចំនួនផលិតដោយខ្លួនឯង ដែលទទួលបានការគាំទ្រ ពេញនិយម និងជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមហ៊ុន សណ្ឋាគារ រោងចក្រ សហគ្រាស អង្គការ សមាគមនានាក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសរួមមាន៖ ការរចនាគេហទំព័រ (Web Design) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងបណ្តាញទីផ្សារ (Network Marketing System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងកន្លែងជួសជុលរថយន្ត(Car Garage System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងវិក្កយបត្រ (Billing Management System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការលក់ និងស្តុកទំនិញ (Point of Sales System( កម្មវិធីគ្រប់គ្រង គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ (Financial and Accounting System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន ក្លឹបរាត្រី ការ៉ាអូខេ (Restaurant, Club, Karaoke Management Systems) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងស្តុក ( Inventory Management System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងហាងលក់ ទូរស័ព្ទដៃ(Phone Shop Management System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ-ផ្ទះសំណាក់ (Hotel Management System) កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការងារ របស់បុគ្គលិកលក់ និងគ្រប់គ្រង អតិថិជន(Customer Relationship Management) និងកម្មវិធីដទៃ ទៀតតាមតម្រូវការ របស់លោកអ្នក។ លេខទូរស័ព្ទ (855) 023 97 70 70, 017 888 987 អ៊ីម៉ែល info@atmos-techno.com


Viewing all articles
Browse latest Browse all 8042

Latest Images

Trending Articles

Latest Images